beneficio.jpg

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest jedną z najczęsciej wybieranych form prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych. Taką formę prowadzenia dokumentacji mogą wybrać osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy. Innymi podmiotami, które mogą też wybrać ten sposób ewidencji są spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Wyżej wymienione podmioty mogą skorzystać z tego sposobu prowadzenia ewidencji jedynie gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, usług oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 EUR w przeliczeniu na polskie złote, co za rok 2015 daje kwotę 5 094 120 PLN. Podmioty, które przekroczą ten próg, w kolejnym roku obrotowym muszą prowadzić ewidencję w formie tzw. pełnej ksiegowości czyli prowadzić księgi handlowe.

Dokładne szczegóły prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 roku (rozporządzenie Ministra Finansów).

W zakres usługi oferowanej przy wyborze tej formy ewidencjonowania dokumentacji księgowej wchodzi miedzy innymi:

  • Rejestrowanie działalności gospodarczej
  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • Sporządzanie miesięczych deklaracji VAT-7
  • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT

Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Adres:
10-588 Olsztyn
ul. Kościuszki 46/48, lok.9

tel. +48 662 131 622

e-mail: biuro@beneficio.pl

Biuro czynne:
pn., śr., pt. w godzinach 9-17

©2019 Beneficio. All Rights Reserved. Designed By Other Media