beneficio.jpg

KSIĘGI HANDLOWE

Prowadzenie ksiąg handlowych jest najbardziej złożonym i sformalizowanym systemem prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych. W systemie tym ewidencjonuje się nawet najmniejsze środki jakie przeplywają przez firmę, między innymi wpływy do kasy, przelewy bankowe, kredyty czy też straty spowodowane uszkodzeniem towaru. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych są określone w ustawach i standardach rachunkowości. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Rachunkowości (Ustawa o Rachunkowości) oraz zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych) spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz osoby fizyczne zobowiązane są od dnia 1 stycznia 2016 roku do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli osiągnięte przez  nich przychody przekroczyły równowartość 1 200 000 EUR w przeliczeniu na polskie złote. Przeliczenia dokonuje się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok obrotowy. Zgodnie z powyższym limit określający prowadzenie ksiąg rachunkowych w roku 2016 wynosi 5 094 120 PLN

W zakres usługi oferowanej przy wyborze tej formy ewidencjonowania dokumentacji księgowej wchodzi miedzy innymi:

  • Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
  • Bieżąca ewidencja operacji handlowych
  • Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwalych
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Adres:
10-588 Olsztyn
ul. Kościuszki 46/48, lok.9

tel. +48 662 131 622

e-mail: biuro@beneficio.pl

Biuro czynne:
pn., śr., pt. w godzinach 9-17

©2019 Beneficio. All Rights Reserved. Designed By Other Media