beneficio.jpg

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Sposób ewidencjonowania dokumentacji księgowej w formie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych mogą wybrać osoby fizyczne osiągające samodzielnie przychód między innymi z tytułu najmu, dzierżawy, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osoby duchowne. Spółki cywilne i jawne osób fizycznych mogą skorzystać z tej formy ewidencji tylko wówczas gdy osiągnęły przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 EUR. Wyżej wymienione podmioty mogą skorzystać z tej formy prowadzenia ewidencji w przypadku gdy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy prowadziły działalność w roku poprzednim, ale osiągnięty przychód nie przekroczył kwoty 150 000 EUR w przeliczeniu na złote polskie wg. średniego kursu NBP ogłoszonego w pierwszy roboczy dzień października roku poprzedniego przed rokiem obrotowym. W 2015 roku jest to kwota 626 880 PLN.

Dokładne ramy prawne określające sposób i możliwości skorzystania z takiej formy prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych określa Ustawa o Zryczałtowanym Podatku Dochodowym od Niektórych Przychodów Osiąganych Przez Osoby Fizyczne (Ustawa o Zryczałtowanym Podatku Dochodowym od Niektórych Przychodów Osiąganych Przez Osoby Fizyczne)

W zakres usługi oferowanej przy wyborze tej formy ewidencjonowania dokumentacji księgowej wchodzi miedzy innymi:

  • Rejestrowanie działalności gospodarczej
  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7
  • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT

Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Adres:
10-588 Olsztyn
ul. Kościuszki 46/48, lok.9

tel. +48 662 131 622

e-mail: biuro@beneficio.pl

Biuro czynne:
pn., śr., pt. w godzinach 9-17

©2019 Beneficio. All Rights Reserved. Designed By Other Media